Rhwydwaith WISE :: WISE Network

22.05.14
Pŵer Gwyrdd i bobl Conwy

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Mae Cartrefi Conwy wedi uno gyda Phrifysgol Bangor er mwyn mynd i’r afael â materion tlodi tanwydd a chostau cynyddol ynni eu tenantiaid.

Mae’r prosiect sy’n torri tir newydd yn bosib o ganlyniad i arian gan Fwrdd Technoleg Strategol Llywodraeth Cymru yn dilyn cymorth dechreuol gan Rwydwaith WISE.

O ganlyniad, mae Dr Liz Shepherd wedi dechrau astudiaeth dwy flynedd gyda’r nod o sefydlu Cwmni Gwasanaethu Ynni (neu ESCo) fydd yn darparu gwres a phŵer i denantiaid drwy ddulliau carbon isel.

Mi fydden ni’n edrych ar sawl ffordd y gallwn ni gynhyrchu egni gan gynnwys paneli solar, tyrbinau gwynt graddfa fechan ac efallai pympiau gwres sy’n defnyddio technoleg er mwyn echdynnu gwres o’r aer, y ddaear a dŵr.  Gall cymunedau sy’n byw mewn mannau uchel yn Nyffryn Conwy gael mynediad at dechnoleg trydan dŵr hefyd.  Efallai bydd yn bosib defnyddio llif nentydd ac afonydd i greu ynni,” dywedodd Liz.

Mae Adrian Johnson, Rheolwr Asedau a Chynaliadwyedd Cartrefi Conwy, yn frwdfrydig iawn am y prosiect:

Mae unrhyw beth allwn wneud i fynd i’r afael a thlodi tanwydd a lleihau costau ynni i’n tenantiaid gwerth ei ddilyn.  Mae yna lawer o dechnoleg newydd ac os allwn ei ddefnyddio er mwyn cynorthwyo ein cymunedau a’n tenantiaid mae’n bwysig i ni wneud hynny. Rydym yn edrych ‘mlaen hefyd at ddatblygu mwy o brosiectau ar y cyd gyda Rhwydwaith WISE er mwyn datblygu dyfodol disglair gan ddefnyddio ymchwil o fewn y cwmni,” dywedodd.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch gyda Dr Liz Shepherd.