Rhwydwaith WISE :: WISE Network

11.03.14
Diffodd Popeth Cymru gyda Rhwydwaith WISE

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Bydd Rhwydwaith WISE yn ymuno â Prifysgolion ar draws Cymru yn “Diffodd Popeth Cymru” mewn ymarferiad “diffodd” mawr ar nos Wener 21ain o Fawrth fel rhan o’n ymgyrch i amlygu a lleihau ein defnydd o ynni.

Mae’r tair Prifysgol sydd ynghlwm a Rhwydwaith WISE (Aberystwyth, Bangor ag Abertawe) yn cymryd rhan yn yr ymgyrch yma ac yn cefnogi’r nod ehangach i wneud arbedion a gweithredu’n fwy cynaliadwy. Dyma’r prif amcanion sydd gan Rhwydwaith WISE wrth weithio gyda busnesau hefyd.

Yr her yw diffodd yr holl offer nad ydynt yn hanfodol sydd wedi cael eu gadael ymlaen mewn swyddfeydd cyn y penwythnos (h.y. cyfrifiaduron, argraffwyr, goleuadau, chargers ffôn symudol). Wedyn, byddwn yn cymharu’r defnydd o ynni yn ystod y digwyddiad ‘Diffodd Popeth’ gyda’r defnydd o ynni ar benwythnos tebyg. Bydd hyn yn dangos i ni yr arbedion go iawn y gellir eu cyflawni gyda dim ond ychydig o newidiadau bach i’r ffordd rydym yn gweithio.

Bydd y digwyddiad yn ffordd o ymgysylltu a grymuso myfyrwyr a staff mewn gweithredoedd cynaliadwyedd, a chodi proffil materion cynaliadwyedd ar draws y Brifysgolion.

Bydd cymryd rhan yn y digwyddiad effaith uchel yma, yn ennill cydnabyddiaeth ledled y DU i Brifysgolion ar gynaliadwyedd a rheoli carbon.

Digwyddiad Cenedlaethol – Mae Diffodd Popeth Cymru yn cael eu hyrwyddo gan UCM Cymru am y tro cyntaf o dan y faner Byw’n Wyrddach. Datblygodd Prifysgol Southampton y cysyniad ac maent yn gweithio gydag UCM Cymru i sicrhau y bydd Diffodd Popeth Cymru yr un mwyaf yn y DU. Bydd yn cynnwys Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Fetropolitan Caerdydd, Abertawe a Chymru Y Drindod Dewi Sant.


Am fwy o wybodaeth, cyswlltwch ar Mair Rowlands