Rhwydwaith WISE :: WISE Network

:: ARCHIF :: 20.10.14
Digwyddiad Cerbydau Trydan

Digwyddiadau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Prifysgol Bangor

2-4:30yh gyda phaned o 1:45yh

Grŵp Twristiaeth Gyfrifol: Gerbydau Trydan – sut i osod pwynt gwefru yn eich busnes a gwybodaeth am y cyllid a’r gefnogaeth sydd ar gael i wneud hyn.  Darganfyddwch y buddion busnes o ddarparu cyfleusterau ar gyfer cerbydau trydan gan fusnesau twristiaeth Gymreig sydd wedi gwneud hyn yn barod.

Roger Stevens o Westy Lasswade yn siarad am eu partneriaeth gyda gwestai eraill yng Nghanolbarth Cymru ar eu pecyn gwyliau cerbyd trydan.

Cyflwyniad Roger Stevens (pdf)

Nathan Cousins o Westy St George’s Hotel Llandudno sydd wedi cael pwynt gwefru ers 2 flynedd yn rhannu eu profiadau a’r manteision busnes.

Cyflwyniad Nathan Cousins (pdf)

Gareth Jones o Carbon Zero yn rhannu gwybodaeth am osod pwyntiau gwefru a’r gefnogaeth sydd ar gael

Cyflwyniad Gareth Jones (pdf)

Bill Maddocks o Slaters Cars yn rhoi trosolwg o geir trydan ac yn dod ac enghraifft o gar trydan i ddangos.

Cyflwyniad ddim ar gael

Dr Shaun Russel yn cadeirio’r digwyddiad a siarad am ei brofiadau o weld ceir trydan yn Tsiena.

Cyflwyniad Shaun Russell (pdf)

Amlinellodd Ian Cook anghenion busnes sy’n defnyddio cerbydau trydan a’r manteision busnes.

Cyflwyniad Ian Cook o iccl (pdf)


Nod y Grŵp Twristiaeth Gyfrifol yw dod â’r rhai sydd gyda diddordeb yng nghyfraniad twristiaeth i’r economi, cymdeithas ac amgylchedd yng Ngogledd Orllewin Cymru ynghyd mewn grŵp rhwydweithio anffurfiol.  Mae’r Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd a’r Rhwydwaith WISE yn cyd-weithio i ddarparu gofod i rannu syniadau, arfer da ac i gysylltu byd busnes ac addysg uwch i ddatblygu diwydiant twristiaeth fwy cynaliadwy.

Am fwy o wybodaeth, cyswlltwch â Gwenith Elias neu ffoniwch 01248 383756.