Rhwydwaith WISE :: WISE Network

18.11.13
Cronfa newydd gwerth £1.5 miliwn ar gael i helpu busnesau gyda phrosiectau cyfalaf

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Gwahoddir busnesau Cymru i ymgeisio am grant o gronfa gwerth £1.5 miliwn Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau cyfalaf. Ei nod yw annog busnesau i fuddsoddi er mwyn creu 250 o swyddi a diogelu a helpu cannoedd mwy.

Gall mentrau bach a chanolig (BBaCh) Cymru ymgeisio am y Grant Buddsoddi Cyfalaf Bach hwn. Bydd y gronfa ar agor tan 20 Ionawr 2014 a chaiff busnes ymgeisio am rhwng £5,000 a £25,000 i’w helpu gyda hyd at 50% o gostau’r prosiect.

Mae mentrau bach a chanolig yn hanfodol i hybu twf economaidd. Rwy’ am iddynt allu ymgeisio am arian fydd yn eu helpu i ehangu ac i greu swyddi. Dyma enghraifft o Lywodraeth Cymru’n helpu busnesau sy’n methu â chael arian yn y ffordd draddodiadol. Rwy’n cynghori unrhyw fusnes bach yng Nghymru sy’n awyddus i fuddsoddi i ymgeisio am arian o’r gronfa hon,” Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi.

Rheolir y gronfa gan wasanaeth siop un stop Busnes Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Busnes Cymru neu ffoniwch Llinell Gymorth Busnes Cymru – 03000 6 03000.