Rhwydwaith WISE :: WISE Network

19.02.14
Bangor yn ddod i’r brig yng Nghymru yn Wobrau Gynghrair Werdd

Newyddion, Datblygu Busnes Cynaliadwy


Ddoe derbyniodd Prifysgol Bangor ddwy wobr gan Pobl & Planed am ei hymrwymiad i gynaliadwyedd a moeseg yn y Seremoni Raddio gynhaliwyd ym Manceinion ddoe. Rhwydwaith myfyrwyr yw Pobl & Planed – y mwyaf ym Mhrydain. Mae nhw yn ymgyrchu i roi diwedd ar dlodi byd eang, amddiffyn hawliau dynol ac arbed yr amgylchedd.

Dyfarnwyd gradd Dosbarth Cyntaf i Fangor a’r wobr am ddod i’r brig y gynghrair yng Nghymru.

Mae tim Datblygu Busnes Cynaliadwy Rhwydwaith WISE yma i rannu eu harbenigedd ar Reolaeth Amgylcheddol a Chynaliadwyedd yn ei ehangder gyda busnesau ymhobman, meddai Einir Young, Pennaeth Datblygu Cynaliadwy a Rhwydwaith WISE ym Mangor (llun uchod yn y Seremoni gyda Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol).

Darllenwch mwy am gwobrau Gynghrair Werdd y Brifysgol Bangor