Rhwydwaith WISE :: WISE Network

8.07.13
Lansiwyd MarcSiarter busnes cynaliadwy newydd yng Nghymru

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Mae’r cwmni cyntaf  yn ei derbyn.

Mae llawer o fusnesau wedi sylweddoli bod cynaliadwyedd yn gwerthu, yn enwedig fel mae cwsmeriaid yn dod yn fwy ymwybodol o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol.  Er hyn, mae’n anodd gwahaniaethu rhwng y rhai sy’n nodi eu gwaith cynaliadwyedd ar eu deunydd marchnata a’r rhai sydd yn wir ymrwymedig i wneud gwahaniaeth.

Mae Tîm Busnesau Cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor yn gweithio gyda cannoedd o gwmnïau Cymreig i’w cynorthwyo i wellau eu cynaliadwyedd.  Mae wedi lansio MarcSiarter Busnes Cynaliadwy newydd sydd ond ar gael i fentrau sy’n ymrwymedig i ddatblygu’n gynaliadwy ac sydd wedi gweithio tuag at wellau neu datblygu eu ymarferion datblygu cynaliadwy yn barod.

Mae’r MarcSiarter (llun uchod) yn dweud bod y fenter ‘Yn gweithio tuag ar ddyfodol cynaliadwy’ ac mae’n nodi’r flwyddyn cwblhaodd y fenter gwelliannau.  Gall y fenter ddewis arddangos y marc ar eu deunyddiau marchnata er mwyn dangos bod y fenter yn ymrwymedig i ddatblygiad cynaliadwy.

Wefan Phytorigins websiteRydym yn falch o gyhoeddi mai Phytorigins, cwmni sy’n arbennig mewn Gwyddorau Bywyd wedi ei leoli yng Nghaernarfon, yw’r cwmni cyntaf i dderbyn MarcSiarter.  Mae Phytorigins yn gweithio gyda Rhwydwaith WISE, prosiect ar y cyd rhwng Prifysgolion Bangor, Aberystwyth ac Abertawe sy’n elwa o arian Ewropeaidd drwy raglen cyd-gyfeiriant Llywodraeth Cymru.  Mae Phytorigins yn ymchwilio, gyda cymorth Rhwydwaith WISE os gall defnydd penodol o ychwanegion i fwyd helpu reoli gordewdra mewn anifeiliaid anwes.  Mae gordewdra yn gyflwr cyffredin sy’n effeithio rhwng 40-55% o anifeiliaid yng Ngorllewin y byd, ac mae’n achosi nifer o broblemau iechyd gan gynnwys ymwrthedd i inswlin, syndrom metabolig, cloffni, anhwylder llidiol, trafferthion anadlu a rhai mathau o gancr.

Mae’n anrhydedd i fod y cwmni cyntaf i dderbyn MarcSiarter gan ddangos ein ymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy; rydym wedi arddangos y MarcSiarter ar ein gwefan yn barod.  Mae cynaliadwyedd yn elfen allweddol i’n gwaith yn ymchwilio i effaith ychwanegion bwyd ar boblogaeth microbaidd y perfedd a’r potensial i leihau gordewdra ac o ganlyniad gwella lles anifeiliaid anwes,” dywed Dr Carol Michael, cyd-gyfarwyddwr Phytorigins.

Yn ôl dadansoddiad annibynnol y GIA (2011), amcangyfrif bydd gwerth farchnad bwyd anifeiliaid anwes yn cyrraedd US$95.7 biliwn erbyn 2017, sy’n gyfle da i fasnachu allbynnau’r prosiect rhwng Phytorigins a partneriaid Rhwydwaith WISE ac yn fudd arwyddocaol i’r economi yng Nghymru.

Gwneud cais i enill y MarcSiarter