Rhwydwaith WISE :: WISE Network

16.05.14
Cyfarfod Grŵp Twristiaeth Gyfrifol ar ‘Newid Ymddygiad’

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Cynhaliwyd cyfarfod y Grŵp Twristiaeth Gyfrifol cynhaliwyd dydd Iau’r 15fed o Fai ym Mhrifysgol Bangor ar y pwnc ‘newid ymddygiad’.  Rhannodd Phil Nelson o Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru ei arbenigedd ar roi newid ymddygiad ar waith, gydag enghreifftiau o ganlyniadau bwriadol ac anfwriadol, tra amlinellodd Elizabeth Woodcock y gefnogaeth, wedi ei ariannu’n llawn, sydd ar gael i fusnesau drwy’r ganolfan.

Yr astudiaeth achos busnes cyntaf oedd Jeff Morgan, o westy Morgan’s yn Fflint wnaeth rannu ei stori am sut wnaeth Grŵp Twristiaeth Cadwyn Clwyd ei ysbrydoli a’i gefnogi a busnesau eraill i ddatblygu arferion cynaliadwy sydd yn gynnwys gosod boeler biomas a defnyddio cynnyrch glanhau heb gemegau.

Yr ail astudiaeth achos busnes oedd Gwesty Bryn Bella o Fetws-y-coed, rhoddodd gyngor ar sut i annog ymddygiad cyfrifol ymysg ei westai, gan gynnwys rhoi gwybodaeth ar fwyd lleol ar y fwydlen brecwast gan annog gwestai i ymweld â chynhyrchwyr lleol ac annog gwestai i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i weld yr ardal.

Diolch i’r rhai wnaeth fynychu a chyfrannu i’r cyfarfod.  Er mwyn osgoi’r cyfnod prysur dros yr haf, bydd y cyfarfod nesaf mis Medi, bydden mewn cysylltiad gyda manylion yn agosach i’r amser.

Am ragor o fanylion am y Grŵp Twristiaeth Gyfrifol cysylltwch gyda Gwenith Hughes ar gwenith.hughes@bangor.ac.uk.