Rhwydwaith WISE :: WISE Network

16.04.13
Rwydwaith WISE yn Tŷ’r Cyffredin ar Ddiwrnod Ynys Môn

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Roedd Rebecca Colley-Jones ac Einir Young yno.

Einir YoungRoedd yn fraint i Rebecca Colley-Jones, Cydlynydd Rhwydwaith WISE, a Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Rhwydwaith WISE ym Mangor deithio i Lundain i fod yn rhan o ddathliadau blynyddol Diwrnod Ynys Môn sy’n cael ei drefnu gan yr Aelod Seneddol Albert Owen. Fe’n hanogwyd i fod yno gan Hiraeth, cwmni o Gaergybi sy’n cydweithio gyda ni.

HiraethBu’n gyfle rhagorol i Rwydwaith WISE rannu’n gweledigaeth o greu Cymru arloesol gyda chynulleidfa ehangach. Mae Rhwydwaith WISE yn gwireddu’r dyhead fod prifysgolion a busnesau yn cyd-arloesi i ddatrys heriau byd-eang sy’n bygwth ein cynaliadwyedd hir dymor. Roedd yn bleser sgwrsio gydag ystod eang o bobl wahanol – cwmnïau lleol megis Dylan’s o Borthaethwy, Horizon a Hitachi sydd mor ddylanwadol yn Ynys Môn ar hyn o bryd, diplomyddion o Japan a gwleidyddion, megis Ysgrifennydd Gwladol Cymru David Jones ac AS Arfon Hywel Williams.