Rhwydwaith WISE :: WISE Network

14.06.13
Labordai ‘IBERS’ y Rhwydwaith WISE ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau S-Lab 2013

Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Mae Labordai IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth sydd wedi ennill clod BREEAM wedi eu cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau S-Lab (Labordai Diogel, Llwyddiannus, Cynaliadwy) 2013. Mae partneriaid busnes Rhwydwaith WISE yn cael defnyddio Labordai IBERS drwy’r thema Iechyd a Lles Cynaliadwy.

Mae Cynhadledd a Gwobrau S-Lab yn fenter unigryw i feithrin gwell cysylltiadau rhwng yr holl chwaraewyr allweddol sy’n ymwneud â chynllunio, gweithredu a rheoli labordai, yn ogystal â thynnu sylw at yr arferion gorau. Mae eu gwreiddiau yn addysg uwch, ond mae’r sector gyhoeddus a labordai masnachol, a chyflenwyr bellach yn fwfwy cysylltiedig â nhw. Fe’u trefnir gan y Fenter S-Lab (Labordai Diogel, Llwyddiannus, Cynaliadwy).

Cynhelir Cynhadledd a Gwobrau S-Lab yn Lerpwl ar 18-19 Mehefin 2013. I gael rhagor o fanylion am y gwobrau ewch i’u safle we.