Rhwydwaith WISE :: WISE Network

12.1.15
Diddordeb iach yn y Seminar Cosmetig Naturiol

Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Mae Rhwydwaith WISE wedi cydweithio gyda “The High Value Chemicals from Plants Network” a Phrosiect BEACON i gynnal seminar Cosmetig Naturiol ym Mangor. Daeth nifer dda i’r seminar gan gynnwys busnesau o ddiwydiannau bach cartref i gwmnïau rhyngwladol, ynghyd â sefydliadau cymorth ac academyddion o’r DU.

Dywedodd y cadeirydd Dr Vera Thoss:

Rhoddodd y seminar trosolwg ardderchog o arloesi cosmetig, cynhwysion colur, deddfwriaeth a marchnata, ynghyd â digon o amser ar gyfer rhwydweithio a thrafod, a oedd o fudd mawr i’r holl fynychwyr.”

Rhoddodd yr Athro Cathie Martin o’r John Innes Centre a Persephone Bio Ltd sgwrs ysbrydoledig ar gyfansoddion ffenolig sy’n deillio o blanhigion tomato, mathau tomato gyda chrynodiad uwch ac amrywiol o polyphenolig, a phrosesu syml sy’n cynhyrchu’r cyfansoddion mewn hydoddiant dyfrllyd, gweithdrefn sy’n dderbyniol ar gyfer cynhwysion cosmetig.

Siaradodd Elaine Eggington o IP Pragmatics am arloesi yn y diwydiant colur ac amlinellodd y gwahanol ddulliau o arloesi patent a diogelu arloesi, megis protocolau echdynnu nofel, planhigion sy’n cael eu tanddefnyddio neu weithgareddau penodol o ddarnau neu gyfansoddion. Rhoddodd golwg fyd-eang gan dynnu sylw at y chwaraewyr mwyaf gweithgar yn y maes.

Amlygodd Bernice Ridley o CRODA yr amrywiaeth o gynhwysion cosmetig a sut mae’r rhain yn cael eu cynhyrchu mewn modd cynaliadwy, a rhoddodd Olivia Santoni o’r Cosmetics Toiletry & Perfume Association trosolwg o ddeddfwriaeth gyfredol ar gynhyrchion colur a gofynion ar gyfer gweithgynhyrchwyr.

Dilynwyd gyda chyflwyniadau ‘Flach’ ar ddulliau ynysu amrywiol, cyfansoddion gweithredol biolegol o fiomas gwyrdd, ac addasu cemegol chitosan.

Roedd y sgwrs ddiwethaf gan Rebecca Colley-Jones a Chris Hillier o Rwydwaith WISE yn tynnu sylw at faterion o frandio, canfyddiad defnyddwyr, ac ystyriaethau ar gyfer pecynnu. Roedd y seminar yn dod i ben gyda gweithdai hwyluso ar frandio, effeithlonrwydd adnoddau, anghenion ymchwil a chynhyrchwyr bychan.