Rhwydwaith WISE :: WISE Network

11.03.15
“Cydweithrediad yw’r allwedd i reoli adnoddau yn well” – Cynhadledd Adnoddau CIWM Cymru

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Roedd Cynhadledd Adnoddau CIWM Cymru’n ddigwyddiad i ddathlu llwyddiant a gweledigaeth yng Nghymru wrth symud oddi wrth reoli gwastraff i reoli adnoddau.  Yn ystod y gynhadledd dangosir arwyddion bod Cymru ymhell ar ei ffordd i’w gweledigaeth o fywyd un blaned. Mae hyn o ganlyniad o gymysgedd o bolisi chryf a chlir gan Lywodraeth Cymru, a gefnogir gan fentrau megis prosiectau WRAP Cymru Recycling on the Go, ARID, a chynllun Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru ‘Galluogi Dim Gwastraff’.

Er mwyn gwireddu’r nod mae heriau o’n blaenau, ond mae’r rhain i gyd yn rhan o’r daith tuag at greu twf economaidd cynaliadwy yng Nghymru drwy wireddu potensial llawn ein hadnoddau.  Tra bod arwyddion petrus bod gwastraff cartrefi yn codi yn cael ei ddatgysylltu oddi wrth dwf economaidd, mae angen mwy o ffocws ar leihau a rheoli adnoddau yn effeithiol o wastraff masnachol.

Y neges allweddol yw bod gweithio mewn partneriaeth yn allweddol.  Mae angen i hyn ddigwydd drwy gydol y rhwydwaith gwerth o gynhyrchion; o ddylunio cynnyrch gyda diwedd oes mewn golwg, i greu ynni adnewyddadwy.  Bydd hyn yn gofyn cysylltu â chyfathrebu gyda phob rhandaliad, o gartrefi hyd at y Llywodraeth.

Darllenwch yr erthygl lawn gan Rebecca Colley-Jones, Cydlynydd Rhwydwaith WISE a Chadeirydd CIWM Cymru.