Rhwydwaith WISE :: WISE Network

10.04.13
Myfyrwyr stellar yn ymweld â PrifBlaned

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Roedd Rhwydwaith WISE yno.

Ar y 10fed o Ebrill 2013 daeth grwp o fyfyrwyr a thiwtoriaid o Brifysgol Keele i ymweld â Phrifysgol Bangor. Mae’r myfyrwyr yn astudio gradd Meistr mewn Cynaliadwyedd Amgylcheddol a Thechnoleg Gwyrdd ac felly yn awyddus iawn i weld y datblygiadau diweddaraf ym Mangor, a chyfnewid syniadau ar sut i helpu ddwy Brifysgol ddatblygu mewn modd cynaliadwy.

Roedd Dr Einir Young wrth law i groesawu’r ymwelwyr, sef Pennaeth y Tîm Cynaliadwyedd “PrifBlaned” ym Mangor a Chyfarwyddwr Y Rhwydwaith WISE, a siaradodd yn angerddol am waith y Tîm Prifblaned a rôl yr Iaith Gymraeg mewn Cynaliadwyedd.

Sgwrs gwnaeth ysgogi ac ysbrydoli‘r meddwl am natur iaith fel agwedd ddiwylliannol o gynaliadwyedd

Wedyn, arweiniodd Jo Stroud, datblygwr busnes cynaliadwy ac aelod gwreiddiol o Dîm PrifBlaned, ymarfer darlunio hwyliog i helpu pawb i rannu’r hyn mae cynaliadwyedd gwirioneddol yn ei olygu iddyn nhw.

Rebecca Colly Jones, Rhwydwaith WISE NetworkCyflwynodd Rebecca Colley-Jones, cydlynydd Rhwydwaith WISE gwaith diweddaraf y prosiect, a rhoddodd gyflwyniad i’r Rhwydwaith ac amlinellodd beth maedatblygu busnes cynaliadwy yn ei olygu. Siaradodd Llinos Jones a Gwen Holland, ymarferwyr cynaliadwyedd, am waith cyffrous ac arloesol y Tîm Cynaliadwyedd a datblygiad y Prawf Iechyd Cynaliadwyedd Busnes “Pobl Planed Proffid”, sy’n arwain y sector.

Trafod samplau a chynhyrchion :: Discussing samples and productsDaeth gwyddonwyr Ceri Loxton, Simon Curling a Becky Snell at ei gilydd i ddangos gwaith arloesol y Ganolfan Biogyfansoddion sy’n cynnig opsiynau amgen deunyddiau biolegol i ddeunyddiau synthetig trwy gefnogaeth y Rhwydwaith WISE a phrosiectau eraill. Cafodd yr ymwelwyr sawl taith o gwmpas y labordai yn ogystal ag amser ymarferol gydag ymchwilwyr blaengar a’r cyfle i weld amrywiaeth o borthiant a samplau o gynnyrch.

Yn olaf, rhoddodd Chris Hillier, arbenigwr newid ymddygiad, sgwrs difyr oedd yn ysgogi’r meddwl am yr ymchwil mae’n ei wneud ar hyn o bryd drwy gydweithio gydag adran Seicoleg hynod lwyddiannus Prifysgol Bangor, ac hefyd rhoddodd nifer o syniadau addysgiadol am yr hyn sy’n ein cymell i weithredu y ffordd yr ydym yn ei wneud er gwaethaf ein barn a chredoau.

Mae cyfarfod y myfyrwyr a’r tiwtoriaid wedi bod mor diddorol ac ysbrydoledig, ni all ein tîm yn aros i ymweld â Keele

Mae’r tîm cartref a’r ymwelwyr yn awyddus i ailadrodd yr ymweliad Pasg nesaf ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn ganlynol, ac mae cynlluniau eisoes ar y gweill ar gyfer ymweliad canfod ffeithiau gan Dîm Prifblaned Bangor i Brifysgol Keele yn y dyfodol agos.

For more information:

Jo Stroud

+44 (0)1248 382346